Dokumenty k zápisu dieťaťa

Na tejto stránke nájdete zoznam dokumentov, ktoré je potrebné doručiť do materskej školy, aby sme mohli zabezpečiť hladký nástup a adaptáciu vášho dieťaťa v Pramienku.

Zoznam dokumentov sa môže líšiť v závislosti od toho akou formou ste uskutočnili prvý kontakt s materskou školou.

Žiadosť o prijatie dieťaťa môžete materskej škole doručiť dvoma spôsobmi: 

  • Vyplnením záväznej elektronickej prihlášky Žiadosť o zápis dieťaťa do materskej školy
  • Vyplnením nezáväznej Online prihlášky, na základe ktorej vás budeme kontaktovať a dohodneme si s vami osobné stretnutie

Žiadosť o zápis dieťaťa do SMŠ Pramienok

 

V prípade záujmu o prijatie Vášho dieťaťa do materskej školy Pramienok, vyplňte prosím elektronickú žiadosť o zápis.

 

POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

V prípade, že zdravotná spôsobilosť nie je potvrdená priamo na Žiadosti o zápis dieťaťa do MŠ, vytlačte si uvedený formulár, vyplňte ho a dajte potvrdiť u detského lekára vášho dieťaťa. Potvrdené tlačivo odovzdájte spolu so Žiadosťou o zápis dieťaťa do materskej školy.

 

Ak ste už rozhodnutí pre materskú školu Pramienok, prineste si na zápis aj tieto ďalšie dokumenty: 

 

ZOZNAM ÚDAJOV K VYPRACOVANIU ZMLUVY

Pre vypracovanie Zmluvy o výchove a vzdelávaní (Zmluva) sú potrebné aj údaje, ktoré nie je možné zo zákona zahrnúť v Žiadosti o zápis dieťaťa. Vyplnený formulár prosím odovzdajte spolu s ostatnými dokumentmi materskej škole.

 

DOTAZNÍK O DIEŤATI

Dotazník je určený pre elektronické vyplnenie a zákonní zástupcovia ho doručia materskej škole pri podpise Zmluvy o výchove a vzdelávaní. Informácie z formulára slúžia na lepšie spoznanie dieťaťa a tiež ako príprava tútora na prvé tútorské stretnutie s rodičmi.

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE NA ZAPOČÍTANIE DIEŤAŤA DO ZBERU ÚDAJOV (2023/2024)

Podpisuje zákonný zástupca spolu so Zmluvou o výchove a vzdelávaní dieťaťa na príslušný školský rok pri nástupe dieťaťa do MŠ najneskôr k 15.9.

 

SPLNOMOCNENIE

Slúži na splnomocnenie ďalších osôb k vyzdvihnutiu dieťaťa z materskej školy. Podpisujú ho zákonní zástupcovia spolu so Zmluvou a to na príslušný školský rok.

 

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI DIEŤAŤA

Odovzdajú ho zákonní zástupcovia najneskôr 5 dní pred nástupom dieťaťa do materskej školy.

Online prihláška

 

V prípade záujmu o informačné stretnutie vyplňte online prihlášku.

 

 

 

Na základe Online prihlášky ste boli pozvaní na osobné stretnutie s riaditeľkou školy alebo zástupcom zriaďovateľa alebo ste sa zúčastnili Dňa otvorených dverí a už ste rozhodnutí pre materskú školu Pramienok, prosíme vás o doručenie nasledovných dokumentov do materskej školy.

 

ŽIADOSŤ O ZÁPIS DIEŤAŤA

Ak ste do materskej školy zaslali najskôr len nezáväznú Online prihlášku, vyplňte prosím záväznú Žiadosť o zápis dieťaťa a po vytlačení ju dajte potvrdiť u detského lekára svojho dieťaťa. Následne ju môžete spolu s ostatnými dokumentmi doručiť do materskej školy.

 

POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

V prípade, že zdravotná spôsobilosť nie je potvrdená priamo na Žiadosti o zápis dieťaťa do MŠ, vytlačte si uvedený formulár, vyplňte ho a dajte potvrdiť u detského lekára vášho dieťaťa. Potvrdené tlačivo odovzdájte spolu so Žiadosťou o zápis dieťaťa do materskej školy.

 

ZOZNAM ÚDAJOV K VYPRACOVANIU ZMLUVY

Pre vypracovanie Zmluvy o výchove a vzdelávaní (Zmluva) sú potrebné aj údaje, ktoré nie je možné zo zákona zahrnúť v Žiadosti o zápis dieťaťa. Vyplnený formulár prosím odovzdajte spolu s ostatnými dokumentmi materskej škole.

 

DOTAZNÍK O DIEŤATI

Dotazník je určený pre elektronické vyplnenie a zákonní zástupcovia ho doručia materskej škole pri podpise Zmluvy o výchove a vzdelávaní. Informácie z formulára slúžia na lepšie spoznanie dieťaťa a tiež ako príprava tútora na prvé tútorské stretnutie s rodičmi.

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE NA ZAPOČÍTANIE DIEŤAŤA DO ZBERU ÚDAJOV (2023/2024)

Podpisuje zákonný zástupca spolu so Zmluvou o výchove a vzdelávaní dieťaťa na príslušný školský rok pri nástupe dieťaťa do MŠ najneskôr k 15.9.

 

SPLNOMOCNENIE

Slúži na splnomocnenie ďalších osôb k vyzdvihnutiu dieťaťa z materskej školy. Podpisujú ho zákonní zástupcovia spolu so Zmluvou a to na príslušný školský rok.

 

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI DIEŤAŤA

Odovzdajú ho zákonní zástupcovia najneskôr 5 dní pred nástupom dieťaťa do materskej školy.