Rada školy

Rada školy pri Súkromnej materskej škole Pramienok bola zriadená na ustanovujúcej schôdzy Rady školy dňa 23.5.2023.

 

Za členov Rady školy v šk. roku 2022/2023 boli zvolení: 

 

Mgr. Denisa Handlovičová – Predseda rady školy, zástupca rodičov

Mgr. Jozef Hriň – Podpredseda rady školy, zástupca rodičov

Mgr. Juraj Kubeš – zástupca rodičov

Mgr. Dominika Napová – zástupca pedagogických zamestnancov

Bc. Hana Sládečková – zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Katarína Rácz – zástupca nepedagogických zamestnancov

Ing. Peter Hariš – zástupca zriaďovateľa

 

Štatút rady školy

Štatút Rady školy

Štatút rady školy boli schválený na zasadnutí Rady školy dňa 23.5.2023.