Povinné predprimárne vzdelávanie

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Zákon č. 209/2019 Z. z. stanovuje povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Povinná školská dochádzka teda trvá jedenásť rokov, z toho v materskej škole bude trvať jeden školský rok.

Povinné predprimárne vzdelávanie je povinné pre každé dieťa, ktoré do 31. augusta (vrátane):

  • dovŕši päť rokov veku,
  • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
  • ešte nedovŕšilo päť rokov (napr. nadané dieťa, dieťa dovŕši päť rokov v septembri) na žiadosť zákonného zástupcu so súhlasným vyjadrením CPPPaP a pediatra.

Predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predkladá zákonný zástupca materskej škole do 15.6.2023 (termín platný v SMŠ Pramienok).

Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť:

• písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
• písomný súhlas lekára pre deti a dorast
• informovaný súhlas zákonného zástupcu

Predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a
prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.