Príhovor riaditeľky SMŠ Pramienok

Slovo riaditeľky SMŠ Andrei Pisárčikovej

Všeobecné informácie

Prečítajte si všeobecné informácie o materskej škole.

Harmonogram školského roka 2020/2021

Pozrite si harmonogram školského roka a plán aktivít

Denný program

Pozrite si bežný program materskej školy

Krúžky

V prípade záujmu môžu rodičia prihlásiť svoje deti na krúžky

Triedy

Naša materská škola je trojtriedna

Náš tím

Spoznajte náš skvelý tím profesionálov

Granty a dotácie

Prečítajte si o projektoch, ktoré naša skôlka realizovala aj vďaka získaným dotáciám a grantom

Projekty

Prečítajte si o činnostiach, do ktorých sa s deťmi zapájame a spolupráci s rôznymi organizáciami