3 dec

Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

Čítať viac
13 nov

DOBROčiny – Detský čin pomoci 2022

Čítať viac
3 nov

Pochod svätých – 2. ročník

Čítať viac
26 sep

NȎŽKOHRANIE

Čítať viac
2 apr

Veľkonočné medovníčky Mary’s Meals

Čítať viac
22 dec

Skutky lásky v materskej škole Pramienok

Čítať viac
20 dec

Skutky lásky

Čítať viac
8 dec

Netradičný Mikuláš

Čítať viac
25 nov

Detský čin pomoci

Čítať viac
30 sep

Športový deň „Hýb sa Pramienok“

  „Hýb sa Pramienok“ bol dňom plným zábavy, disciplín, pohybu a hlavne dobrej nálady, ktorý prebiehal 29.09. na našom školskom ihrisku.   Naše BeActive aktivity sme odštartovali poriadnou hudobnou rozcvičkou od  Mira Jaroša – POĎ CVIČIŤ!   Deti rozvíjali svoju obratnosť, rýchlosť, orientáciu v priestore, vytrvalosť ale aj tímovú spoluprácu. Záver projektu „Hýb sa Pramienok“ […]

Čítať viac
13 dec

13.12. Odovzdali sme zbierku KILO NA POMOC rodinám v kríze

Odovzdali sme vyzbieranú pomoc pre rodiny v kríze v rámci zbierky KILO NA POMOC organizovanú nadáciou Úsmev ako dar. Tento rok sa nám podarilo vyzbierať viac ako 110 kíl potravín, hygienických a čistiacich prostriedkov.  Verím, že už čoskoro sa dostanú do tých správnych rúk.  Ďakujeme všetkým zapojeným rodinám, zamestancom a priateľom SMŠ Pramienok.   

Čítať viac
6 dec

6. 12. Sv. Mikuláš

Sviatok Sv. Mikuláša slávime v našej materskej škole už tradične netradične.  Deň pred 6. decembrom deti navštívy Mikuláš, nie však aby rozdal mikulášske balíčky pre ne, ale práve naopak, aby deti mohli prejaviť podporu iným deťom, ktoré majú náročnejšie životné podmienky. Pre ne každoročne naši rodičia a deti spoločne pripravia mikulášske balíky, ktoré následne odovzdáme […]

Čítať viac
20 nov

Podaj pomocné ponožky

  Celý rok sa usilujeme pomáhať a učíme to aj naše deti. Pečieme pre bezdomovcov, zapájame sa do zbierok, navštevujeme starých ľudí alebo pomáhame si navzájom, keď je to treba. Je pre nás veľkou cťou, že máme v našom tíme ľudí, ktorí nielen učia pomáhať, ale sami sa na pomoci aktívne podieľajú. Aj vďaka nim […]

Čítať viac
20 nov

Kilo na pomoc rodinám v hmotnej núdzi

Aj tento rok by sme za pomoci rodín, ktoré sú s nami spoločne na našej Premienkovskej lodi podporili iné rodiny, ktoré sa ocitli v kríze v rámci projektu KILO NA POMOC PRE RODINY V KRÍZE. Ideálnym darom sú trvanlivé potraviny, z ktorých sa dá navariť teplé jedlo, ale tiež rôzne hygienické potreby a drogéria. Viac […]

Čítať viac
4 nov

Oslávili sme deň Materských škôl

Pri príležitosti 5. ročníka Dňa materských škôl na Slovensku, ktorý bol práve dnes 4.11. sme si spravili v našej materskej škole výnimočný deň. Deťom sme pripravili spoločné stolovanie počas desiaty aj obeda, čo si deti veľmi užívali, keďže stolovali všetci spolu od najmenších po najväčších.  Po desiate sa deti z triedy Sovičiek rozdelili do tried […]

Čítať viac
31 okt

4.11. Deň materských škôl

Dňa 4.11.2019 majú svoj sviatok všetky materské školy na svete.  Tento rok sme sa rozhodli zapojiť do aktivít spojených so oslavou dňa materských škôl a to tak, že sme sa zapojili do ZBIERKY BÁSNIČIEK O MATERSKEJ ŠKOLE/DNI MATERSKÝCH ŠKÔL, ktorú na Slovensku vyhlasuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP). Deti z triedy […]

Čítať viac
17 okt

18.10.2019 Milión detí sa modlí ruženec

SMŠ Pramienok sa tento rok prvý krát zapojí do projektu „MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC“. S deťmi navštívime kaplnku, ktorá sa nachádza v budove Spojenej školy Sv. rodiny a pomodlíme sa s deťmi jeden desiatok a modlitbu zasvätenia.  Pridať sa môžete aj s deťmi doma.  Viac informácií o projekte nájdete tu.        

Čítať viac
17 okt

Navštívili nás MALÍ MEDICI

15.10. nás v rámci projektu MALÍ MEDICI  a pri príležitosti Svetového dňa umývania rúk, navštívil študent lekárskej fakulty a vysvetlil deťom, aké sú dôsledky ne-/správneho umývania rúk a precvičili si spoločne správnu techniku umývania rúk. Pozrite si zopár záberov z tejto aktivity a precvičujte správnu techniku s deťmi aj doma.  

Čítať viac
15 okt

Október, mesiac úcty k starším

V mesiaci október sme v materskej škole PRAMIENOK venovali niekoľko aktivít prehlbovaniu vzťahu detí k starým rodičom, či starým ľuďom všeobecne.  Počas celého mesiaca nás mohli navštevovať starí rodičia našich detí, ktorí mali možnosť prečítať svojmu vnúčikovi a ostatným deťom rozprávku. Navštívili sme aj domov dôchodcov v Petržalke, a deti predstavili starkým hudobný a tanečný […]

Čítať viac
14 okt

15.10.2019 PROJEKT MALÍ MEDICI: Šup umyť ruky baktérie!

S  príchodom jesene na nás opäť začínajú číhať rôzne choroby. Účinnou ochranou je pravidelné umývanie rúk. Tento návyk je dôležité budovať už v rannom detstve. Preto sme sa opäť zapojili do projektu Malí Medici a vybrali pre naše deti lekciu: „Šup! Umyť ruky! Baktérie.“ Pútavou a hravou formou im pomôže pochopiť význam a lepšie si osvojiť techniku správneho umývania rúk. Výber termínu nebola náhoda! 15. októbra si totiž pripomíname Svetový deň […]

Čítať viac