Aj vďaka nadácii ČSOB máme od šk. roka 2019/2020 novú rampu

29 aug

Nadácia ČSOB – Zamestnanecký grantový program 2018/2019 Projekt: Škôlka a škola bez bariér Získaný dar vo výške: 5.000€ Termín realizácie: 6-7/2019 Cez letné prázdniny sa nám podarilo zrealizovať dlho plánovaný projekt výstavby bezbariérového vstupu – rampy pre vozíčkarov a kočíky – do priestorov materskej školy. Rampa poslúži aj pre deti a ich rodičov, ktoré  navštevujú […]

Čítať viac

Zapojili sme sa do grantového programu Naše mesto 2019 s Nadáciou Pontis

7 jún

Nadácia Pontis – Grantový Naše mesto 2019 Projekt: Učiaca sa záhrada Získaný dar vo výške: 150€ Termín realizácie: 7.6.2019 Tento rok sa naša materská škola zapojila do projektu Naše mesto, kde sme spolu s dobrovoľníkmi zo spoločností Siemens a Tatra banka zveľaďovali našu školskú záhradu a ihrisko pre deti.  Vďaka ich podpore a pod koordináciou […]

Čítať viac

Zrealizovali sme projekt „Leto s kolobežkou“ vďaka Nadácii Pontis

28 aug

Nadácia Pontis – Grantový program Strabag Projekt: Leto s kolobežkou Získaný dar vo výške: 5.000€ Termín realizácie: 6-8/2017 Finančné prostriedky od Nadácie Pontis boli použité na obstaranie materiálneho vybavenia pre športové aktivity na kolobežkách ako aj na realizáciu aktivít súvisiacich s dopravnou výchovou, či kreatívne pomôcky a materiál na výtvarné a edukačné činnosti s dopravnou […]

Čítať viac

Projekt „Farby, štetec, kladivo a už je to hotovo“ v spolupráci s Nadáciou Filantropia

28 dec

Nadácia Filantropia – Grantový program Radosť pomáhať Projekt: Farby, štetec, kladivo a už je to hotovo Získaný dar vo výške: 750€ Termín realizácie: 11-12/2016 Cieľom projektu je renovácia existujúceho oplotenia v dĺžke 80 m, ktoré je poškodené hrdzou a predstavuje významnú časť celkového oplotenia detského ihriska. Po odstránení hrdze získa plot novú farbu a tiež sa naň uchytí drôtové […]

Čítať viac

Získali sme dotáciu od Mestskej časti Petržalka, ktorou prispela k realizácii detského ihriska.

28 okt

Miestny úrad Petržalka – účelová dotácia Projekt: Detské ihrisko pre Materskú školu Získaný dar vo výške: 250€ Termín realizácie: 9-10/2016 Cieľom projektu je vybudovať v areály materskej školy detské ihrisko, ktoré bude zahŕňať jednak klasické hracie prvky – hojdačky, preliezky, šmykľavku, pieskovisko ako aj prvky, ktoré zodpovedajú súčasným trendom pre detské ihriská materských škôl ako je […]

Čítať viac

Zrealizovali sme projekt „Revitalizácia ihriska a vybudovanie učebne v prírode

28 okt

Nadácia HB Reavis – Zamestnanecký grantový program Projekt: Revitalizácia ihriska a vybudovanie učebne v prírode Získaný dar vo výške: 1.350€ Termín realizácie: 10/2016 Cieľom projektu je revitalizácia zanedbaného školského dvora vybudovaním učebne v prírode a 2 pieskovísk pre využitie vo výchovno-vzdelávacom procese detí v škôlke. Z finančných prostriedkov získaných od nadácie sme zrealizovali výsadbu 6 dospelých […]

Čítať viac