V čom sme výnimoční

Program rozvoja charakteru

Pozrite si plán rozvoja charakteru na šk. rok 2017/2018

Literatúra a komunikácia

Pripravujeme

Matematika

Hra na matematiku

English time

Výučba Angličtiny podľa tried

Výtvarné umenie

Výtvarné umenie podľa tried

Hudobná výchova

Hudobná výchova a počúvanie vážnej hudby

Šport

Vedieme deti k športovaniu už od útleho veku

Prírodoveda

Pripravujeme

Zemepis

Pripravujeme

Tutoring

Tútorský systém podporuje individuálny prístup ku každému dieťaťu a zameriava sa na rast jeho osobnosti. Nejde o vzdelávaciu metódu.

 

Tútorský systém predstavuje spoločnú starostlivosť rodičov a tútora o harmonický rozvoj osobnosti a charakteru dieťaťa. Cieľom je všestranný rozvoj, a nie len rozvíjanie silných stránok individuality.

Kľúčom k úspechu nášho vzdelávacieho programu je tútorský systém, ktorý umožňuje a usiluje sa o jednotu výchovy doma a výchovy v škole. Tútorským systémom rozumieme individuálne stretnutia tútora a oboch rodičov, ktorých predmetom je získanie komplexných poznatkov o dieťati, o tom, ako sa chová doma a v škole. Tento systém zároveň garantuje skutočne individuálny prístup k dieťaťu a k jeho rozvoju.

 

Ako systém funguje?

 • Tutoringu sa vždy zúčastňujú tri osoby: tútor (spravidla niektorý z učiteľov, prípadne riaditeľ), otec a matka.
 • Účasť oboch rodičov je nevyhnutná. Výstupom stretnutia je stanovenie konkrétnych a jasných cieľov, ktorých vyhodnotenie prebieha na najbližšom stretnutí
 • Frekvencia stretnutí je 3-krát ročne, prípadne aj častejšie, ak si to rodičia želajú alebo to dieťa potrebuje.
 • Tútor aj rodičia prichádzajú na stretnutie pripravení, s poznámkovým blokom. Rodičia si pripravia otázky, tútor má zhromaždené všetky informácie o dieťati a jeho situácii v škôlke.
 • Rodičia zdieľajú s tútorom svoje predstavy, čo u dieťaťa chcú rozvíjať, prípadne aký majú s dieťaťom plán v budúcnosti, tútor hľadá spôsob, ako im v tom škôlka môže pomôcť.
 • Úlohou tútora je podporovať rodičov v ich vízii. Tútor prináša rodičom informácie o chovaní dieťaťa v škôlke a získava informácie o činnosti dieťaťa mimo škôlku a o jeho charaktere. Pomáha rodičom zamerať sa na všetky aspekty rozvoja osobnosti.
 • Na všetky preberané situácie a správanie sa hľadí pozitívne, cieľom je dieťa kvalitne rozvíjať a nie rodičov karhať. Tútor a rodičia spoločne diskutujú a hľadajú riešenie.
 • Z každej schôdzky je urobený zápis, ktorý je archivovaný, aby mohol byť v prípade potreby použitý.
 • Medzi jednotlivými schôdzkami rodičia uplatňujú zvolenú stratégiu predovšetkým tým, že trávia čas s dieťaťom a venujú sa mu.

 

Vzťah medzi učiteľom-tútorom a rodičom je založený na vzájomnej dôvere a spolupráci. Rodič pomáha tútorovi lepšie spoznať ich dieťa, objasniť vlastné výchovné postupy, či rodinnú situáciu. Cez tútora môžu rodičia zistiť, ako sa ich dieťa v škôlke správa, aké prejavuje nadanie, aké má vzťahy so spolužiakmi. Povinnosť tútora je zachovať mlčanlivosť. Tútor môže zdieľať s učiteľmi len nevyhnutné informácie, ktoré pomôžu dieťaťu napredovať. Úspech tútoringu závisí na dôvere a pravidelných stretnutiach.

01. Profesionalita

Profesionalitu vnímame ako najlepšie vykonanú prácu, do ktorej okrem vedomostí vkladáme srdce. Pri tvorbe našich výchovno-vzdelávacích postupov vychádzame z osvedčených pedagogických metód. Dbáme o svoj neustály osobný rast a sebazdokonaľovanie. 

02. Spolupráca s rodičmi

Rodičia sú prví a hlavní vychovávatelia svojich detí. Aktívne spolupracujeme s oboma rodičmi pri napĺňaní tejto ich jedinečnej úlohy. Každej rodine je preto k dispozícii tútor, ktorý spolupracuje s rodičmi pri výchove ich dieťaťa. Rodičom ponúkame aj rôzne formy vzdelávania zamerané na manželstvo a rodičovstvo.

03. Otvorenosť

Sme otvorení všetkým, ktorí rešpektujú naše hodnoty bez ohľadu na ich svetonázor.

04. Individuálny prístup

Uplatňujeme individuálny prístup ku každej osobe rešpektujúc jej slobodu a jedinečnosť, pomáhame jej spoznávať svoje silné i slabé stránky. Podporujeme osobitný prístup k výchove a vzdelávaniu chlapcov a dievčat, ktorý vychádza z ich prirodzených rozdielov. Rodinu vnímame v jej osobitej socio-ekonomickej situácií, a to nás motivuje pristupovať ku každej rodine individuálne.

05. Optimizmus

Vytvárame priateľské a harmonické prostredie na základe vzájomnej dôvery, pozitívneho pohľadu na ľudí a na každodenné situácie. Atmosféru, v ktorej sa netreba báť urobiť a priznať chybu, považujeme za jednu z ciest, ako sa poučiť a napredovať.

06. Sloboda a zodpovednosť

Slobodné rozhodovanie považujeme za dôležitý prejav zrelej osobnosti Deti vedieme k slobodnému rozhodovaniu a k prevzatiu osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

07. Dobrovoľníctvo

Vytvárame priestor pre každého, kto má chuť a dobrú vôľu pomáhať. Sme presvedčení, že dobrovoľná služba druhým a spoločnosti pomáha pozitívne rozvíjať charakter.

08. Kresťanstvo

Podporujeme všetky morálne a kultúrne hodnoty založené na kresťanskom vnímaní človeka a sveta.

Prečo jednotné oblečenie?

Pri nosení jednotného oblečenia sa nielen deti , ale aj pani učiteľky viac sústreďujú na tvár, čo podporuje pocit súdržnosti, priateľstva,  spolupráce v triedach a zlepšuje celkovú komunikáciu medzi učiteľkami a deťmi ako aj medzi deťmi navzájom. Naviac, je veľmi praktické, rodičom uľahčuje ranný zhon pri výbere oblečenia pre dieťa.

Oblečenie je v kombinácii farieb tmavo modrá-mentolová zelená.

Set pre chlapcov obsahuje: 

Polo tričko s krátkym rukávom v mentolovej zelenej farbe

Polo tričko s dlhým rukávom v mentolovej zelenej farbe

Dlhé nohavice tmavo modré so mentolovo zeleným prešívaním

Krátke nohavice tmavo modré s mentolovo zeleným prešívaním

Mikinu bez kapucne v tmavomodrej farbe s mentolovo zeleným prešívaním

Set pre dievčatá obsahuje:

Polo tričko s krátkym rukávom v mentolovej zelenej farbe

Polo tričko s dlhým rukávom v mentolovej zelenej farbe

Šatová sukňa v tmavomodrej farbe s mentolovo zeleným pásikom a prešívaním

Sukňonohavice v tmavomodrej farbe s mentolovo zeleným prešívaním

Mikinu bez kapucne v tmavomodrej farbe s mentolovo zeleným prešívaním

Každý kus oblečenia má vyšité logo alebo časť loga zriaďovateľa.

Oblečenie si môžete objednať priamo na tejto stránku tu. Pre objednanie musíte mať vytvorený účet.

Chlapčenský set:

 • 5 x polo tričko s krátkym a/alebo druhým rukávom
 • 1 x mikina
 • 1 x krátke nohavice
 • 1 x dlhé nohavice

Cena kompletného setu pre chlapcov je 80 €.

 

Dievčenský set:

 • 5 x polo tričko s krátkym a/alebo dlhým rukávom
 • 1 x mikina
 • 1 x šaty plyš alebo piké
 • 1x sukňonohavice

Cena kompletného setu pre dievčatá je 85 €.

 

Oblečenie pre dievčatá aj chlapcov je možné objednať v nasledovných veľkostiach – 92/98, 104/110, 116/122, 128, 134.

 

Cena jednotlivých kusov oblečenia je nasledovná:

CHLAPCI CENA DIEVČATÁ CENA
Polo tričko krátky rukáv 10 € Polo tričko krátky rukáv 10 €
Polo tričko dlhý rukáv 10 € Polo tričko dlhý rukáv 10 €
Mikina 17 € Mikina 17 €
Dlhé nohavice 12 € Sukňonohavice 10 €
Krátke nohavice 9 € Šaty plyš

Šaty piké

16 €

15€

 

Rodičom odporúčame zakúpiť minimálne jeden kompletný set a podľa potreby dokúpiť jednotlivé kusy oblečenia.

Ako je škôlka financovaná

Škôlka „Pramienok“ je výsledkom osobnej angažovanosti skupiny rodičov a je neziskovým projektom. Všetky získané finančné prostriedky slúžia výlučne na ďalší rozvoj a potreby škôlky, ako aj na rozvoj jej aktivít. Tím týchto rodičov pracujú v projekte ako dobrovoľníci.

Poukázanie 2% z daní

Ste zamestnanec, živnostník alebo firma a záleží Vám na tom, aby 2% z Vašej dane boli naozaj užitočne vynaložené? Podporte nás poukázaním 2% Vašej dane.
Budeme tiež radi, ak povzbudíte svojich priateľov a známych, aby darovali svoje 2% z daní na podporu projektov nášho občianskeho združenia.

Chcete nám darovať vecný dar?

Pozrite si pravidelne aktualizovaný zoznam vecí, ktoré potrebujeme a zháňame.
Našli ste niečo, čo môžete darovať, prosím kontaktujte nás.

Chcete nám pomôct inak?

Pozrite si zoznam užitočných služieb pre nás. Našli ste službu, ktorou nám môžete pomôcť, prosím kontaktujte nás.

Chcete nám darovať finančný dar?

Finančné dary sú pre nás nesmierne dôležité. Pomáhajú nám financovať aktivity a ďalší rozvoj projektov nášho občianskeho združenia, skvalitňovať vzdelávací program, pomáhajú nám zvýšiť úroveň vybavenia didaktickými pomôckami, pravidelne zvyšovať profesionálnu úroveň učiteľov a tiež prijímať deti z rodín so slabším ekonomickým zázemím. 

Podobné projekty v zahraničí

Projekt škôlky PRAMIENOK je inšpirovaný podobnými projektmi vo svete, ktoré sú postavené na rovnakých princípoch.

Česká Republika

Mateřská škola Ratolest, Petříkov, www.msratolest.cz
Mateřská škola Světýlko, Třebíč, www.svetylko.com
Základní škola Navis, Dobřejovice, www.zsnavis.cz

Maďarsko

Sashegy, Budapešť, www.sashegyovoda.hu

Rakúsko

Stella, Vídeň, Rakousko, www.stella.co.at

Poľsko

Sternik, Warszawa, Polsko, www.sternik.edu.pl
Skrzydla, Poznaň, Polsko, www.skrzydla.edu.pl

Francúzsko

Hautefeuille, Paříž, Francie, www.hautefeuille92.fr
Les Vignes, Paříž, Francie, www.lesvignes.org

Španielsko

Tajamar, Madrid, Španělsko, www.tajamar.es
LaFarga, Barcelona, www.institucio.org
Senara, Madrid, Španielsko, www.senara.com

Portugalsko

Colégio Planalto, Lisboa, Portugalsko, www.colegioplanalto.pt
Colégio Universitário da Boavista, Porto, Portugalsko, boavistacub.wordpress.com

Veľká Británia

Oakwood, Londýn, Velká Británie, www.oakwoodschool.org.uk

Írsko

Rosemont, Dublin, Irsko, www.rosemont.ie

Taliansko

Petranova International Institut, Řím, Itálie, www.petranovainternational.it/wp/en

… a ďalšie zo sveta
Colegio Monteverde, Mexico city, Mexico, www.colegiomonteverde.edu.mx
Strathmore School, Nairobi, Keňa, www.strathmore.ac.ke
Redfield College, Sydney, Austrálie, www.redfield.nsw.edu.au
Tangara School, Sydney, Austrálie, www.tangara.nsw.edu.au
Colegio Alpamayo, Lima, Peru, www.alpamayo.edu.pe
Colegio Seido Mikawadai, Nagasaki, Japonsko
Colegio Nocedal, Santiago, Chile, www.nocedal.cl
Colegio Intisana, Quito, Ekvádor, www.intisana.com
Colegio Torremar, Guayaquil, Guayas, Ekvádor, www.torremar.edu.ec
Colegio Los Arcos, Caracas, Venezuela, www.losarcos.e12.ve

… a stovky ďalších