Program rozvoja charakteru

Pozrite si plán rozvoja charakteru na šk. rok 2020/2021

Literatúra a komunikácia

Pripravujeme

Matematika

Hra na matematiku

English time

Výučba Angličtiny podľa tried

Výtvarné umenie

Výtvarné umenie podľa tried

Hudobná výchova

Hudobná výchova a počúvanie vážnej hudby

Šport

Vedieme deti k športovaniu už od útleho veku

Prírodoveda

Pripravujeme

Zemepis

Pripravujeme