31 okt

ERASMUS+: Technické a digitálne vzdelávanie pre učiteľov prostredníctvom metódy STEM

Čítať viac
4 sep

CLIL (Content and Language Integrated Learning): PRACTICAL METHODOLOGY FOR PRE-PRIMARY TEACHERS (Ages 3-7)

Čítať viac
2 feb

Krátkodobá mobilita žiakov a zamestnancov v školskom vzdelávaní (KA122-SCH)

Čítať viac